Linen Size Chart


Table Size Mid Length Floor Length Overlay

 • 30” Round 60” Round 90” Round 60” x 60” Square

 • 30” Round Cocktail 60” Round/ 90” Round 120” Round/ 132” Round 72” x 72” Square/ 90” Round

 • 30” Square 60” x 60” Square 85” x 85” Square 60” x 60” Square/ 72” x 72” Square

 • 30” Square Cocktail 72” x 72” Square 85” x 85” Square 60” x 60” Square/ 72” x 72” Square

 • 36” Round 60” Round 96” Round 60” x 60” Square/ 72” x 72” Square

 • 36” Round Cocktail 60” Round/ 90” Round 132” Round 72” x 72” Square/ 85” x 85” Square

 • 36” Square 60” x 60” Square 72” x 72” Square 60” x 60” Square

 • 36” Square Cocktail 72” x 72” Square 85” x 85” Square 72” x 72” Square

 • 48” Square 72” x 72” Square 85” x 85” Square 72” x 72” Square

 • 48” Round 90” Round 108” Round 60” x 60” Square/ 60” Round/ 72” x 72” Square

 • 60” Round 90” Round/ 108” Round/ 72” x 72” Square 120” Round 72” x 72” Square/ 90” Round

 • 72” Round 108” Round 132” Round 85” x 85”Square/ 108” Round

 • 90” x 132” Rectangle 60” x 120” Rectangle 90” x 132” Rectangle 48” x 48” Square/ 60” x 60” Square/ Runner

 • 90” x 156” Rectangle 60” x 126” Rectangle 90” x 156” Rectangle 48” x 48” Square/ 60” x 60” Square/ Runner